Krevní elementy

Mezi krevní elementy řadíme červené krvinky, bílé krvinky a trombocyty.  V krvi můžeme pozorovat fibrinová vlákna, krystalky, těžké kovy, bakterie, pleomorfní jevy a mnoho dalšího.

Na červených krvinkách můžeme pozorovat změny různého charakteru:

Odchylky velikosti:

Makrocyty – Velikost červené krvinky je větší než norma (nad 7,8 µm)

Mikrocyty – Velikost červené krvinky je menší než norma (pod 6,5 µm)

Odchylky tvarů

 • Akantocyty
 • Echinocyty
 • Terčovité
 • Knizocyty
 • Stomatocyty
 • Sférocyty
 • Eliptocyty
 • Slzičkovité
 • Schistocyty
 • Keratocyty
 • srpkovité

Pleomorfní jevy – endobionti v krvi

Přítomnost a vývoj endobiontů v lidském těle popsali a vysvětlili Dr. Bechamp, Dr. Enderlein, Dr.Haefeli a mnoho dalších. Jejich učení staví na pleomorfním vývoji organismu, to znamená, že vzhled a forma endobionta je daná prostředím, ve kterém se vyvíjí. Při homeostáze lidského těla jsou endobionti s tělem v rovnováze a jejich formy jsou primitivní, označují se jako symbionti. Dojde-li však k narušení vnitřního prostředí, umožní se vývoj symbionta do patogenní formy.

Jedním z nejčastějších nálezů v kapce krve jsou symplasty.

Poznámka: Pro pozorování pleomorfních jevů je potřeba mikroskopu s dostatečným osvětlením, speciálním kondenzorem a objektivem 100x.

Příklady pozorovatelných jevů v krvi.