Artefakty

Artefakty – aneb jak oklamat zákazníka

Velice často jsou tyto jevy pojmenovávány jako paraziti. Toto je ZCELA CHYBNÁ interpretace šířená jednou školou v české republice vycházející z CD Kyperského kurzu. Bohužel tato praxe zcela poškozuje tuto metodu.

Častým nálezem této školy jsou bakteriální laguny nebo bakterie v laguně, dokonce někdy jsou popisovány améby v laguně.

Nejde o žádné bakterie ani laguny, ale o bubliny vzduchu zachycené v preparátu při jeho přípravě. Časté argumentace studentů této školy lze jednoduše a logicky vyvrátit.

Těžké kovy v laguně

Nejedná se o těžké kovy v krvi. Zde se jedná o vzduchovou „bublinu“, vlivem zakřivení rozhraní mezi kapalinou a vzduchem dochází k zobrazení prachových částic ze sklíčka rozptylovým kroužkem. Tento jev vzniká v důsledku ohybu a interference světla, kdy není obrazem bodu bod, ale rozptylová ploška, neboli rozptylový (ohybový) kroužek.

Krev přetížená těžkými kovy

Častý popis takového nálezu: Následující obrázek mapuje krvinky mykotické, jsou výrazně menší, tvrdé, echinocytické, většinou se rychle oddělí od zdravých a putují na kraj kapky.

Na tomto obrázku vidíme okraj vzorku – modrá šipka. Při okraji preparátu nalézáme často takto deformované erytrocyty (tzv. echinocyty). Jde o porušení membrán erytrocytů vlivem vnikajícího vzduchu (kyslíku) mezi krycí a podložní sklo.

artefakt - těžké kovy v laguně 1
artefakty - bakt. laguny 1
artefakty - bakt. laguny 2